Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.16

oddělení 7003 - Státní pokladna
oddělení 7003 - Státní pokladna

Vydáno

Aktualizovaný dokument navazuje na předchozí verzi, ve které doplňuje, rozšiřuje a upřesňuje původní popisy a procesy v oblasti Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V této verzi dokumentu došlo k následujícím změnám:

  • Popis rozšíření hlavičky výkazu pro uvádění informací o kontaktních údajích osob odpovědných za sestavení výkazu (kontaktní osoba)
  • Aktualizace seznamu výkazů o nově přidané výkazy a odstranění Operativních účetních výkazů.
  • Popis procesu deaktivace ZO/NZO.
  • Vyčlenění návodu pro identifikaci partnerů ve výkazu Pomocný analytický přehled.
  • Přidání informační kapitoly o XSD balíčcích a o způsobu validace XML dokumentů.
  • Doplnění nových parametrů s detaily kontaktních osob ve službě VMonitoru pro získání detailů křížových kontrol.
  • Aktualizace informací o uvádění identifikátoru veřejných zakázek.
  • Doplnění popisu informativních kontrol.
  • Doplnění technických požadavků na koncové stanice uživatelů IISSP.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz