Publikace metodického materiálu Identifikace koruny – verze 12.0 (RIS)

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický materiál „Identifikace koruny - verze 12.0“.

V nové verzi byl aktualizován název průřezového ukazatele „Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb“ (původně „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“) a též ukazatele financování včetně algoritmů (jen pro kapitolu 396 – Státní dluh).

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 12.0:
- v produktivním prostředí: 01. 01. 2020

Soubor ke stažení: RISPR - Metodické informace / RISRE - Metodické informace