Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-02-2019

odbor 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
odbor 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Vydáno

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP. Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.

Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz