Číselníky RISRE - verze ke dni 14. 1. 2019

oddělení 7004 - Státní pokladna a koordinace SPCSS
oddělení 7004 - Státní pokladna a koordinace SPCSS

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizované vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány dne 14. 1. 2019 na základě údajů z RISRE.

Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 14. 1. 2019. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti souboru.

Soubory platné k 14. 1. 2019 byly aktualizovány v návaznosti na úpravy v oblasti rozpočtových položek a paragrafů, které vyplývají z novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://downloads.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

Soubor ke stažení: RISRE – Správa číselníků

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz