Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 39 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 39 - pro oblast CSÚIS, který nahrazuje publikovaný balíček č. 38.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 38:

1. ZAM_1_04.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2018
2. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - úprava povinnosti řádku v části ProjektyPartnerstvi;
oprava překlepu názvu elementu RuceniPredmet v části GarancePoskytnute, doplnění informativního textu pro metodiku uvádění částí GarancePoskytnute a ProjektyPartnerstvi
3. CV8_PoskytnuteGarance.xsd - oprava překlepu názvu elementu RuceniPredmet
4. Fin_SPO-RIS.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2018

Poznámka k výkazu CV4 Příloha účetní závěrky:

Část GarancePoskytnute výkazu CV4 Příloha účetní závěrky zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV8 (Výkaz o poskytnutých garancích); část ProjektyPartnerstvi zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV9 (Výkaz o projektech partnerství).

Dotčené osoby, které jsou zároveň vybranými účetními jednotkami podle české účetní legislativy, odesílají tyto údaje jako části výkazu CV4 Příloha ÚZ za 4. čtvrtletí předchozího roku. Ostatní dotčené osoby podle zákona č. 25/2017 Sb. odesílají tyto údaje jako samostatné výkazy CV8 a CV9. Viz metodický pokyn

Má-li účetní jednotka vykazovat část GarancePoskytnute jako součást výkazu CV4 Příloha účetní závěrky, ale nemá žádná data pro její obsah, je nutné uvést v XML dokumentu tento element (GarancePoskytnute) a oba jeho podřazené elementy (GaranceJednorazove, GaranceOstatni) bez dalšího obsahu. Pokud účetní jednotka tuto část vykazovat nemá (tj. všechny vybrané účetní jednotky za 1., 2. a 3. čtvrtletí a dále organizační složky státu a příspěvkové organizace i za 4. čtvrtletí) neuvede tento element (GarancePoskytnute) vůbec.

Podobně má-li účetní jednotka vykazovat část ProjektyPartnerstvi jako součást výkazu CV4 Příloha účetní závěrky, ale nemá žádná data pro její obsah, je nutné uvést v XML dokumentu tento element (ProjektyPartnerstvi) bez dalšího obsahu. Pokud účetní jednotka tuto část vykazovat nemá (tj. všechny vybrané účetní jednotky za 1., 2. a 3. čtvrtletí a dále regionální rady regionů soudržnosti i za 4. čtvrtletí) neuvede tento element vůbec.

Termíny aktivace:
produktivní systémy: 1. 6. 2018
prostředí Testování třetích stran: 14. 5.2018

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz