Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 38 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 38 - pro oblast CSÚIS, který nahrazuje publikovaný balíček č. 37.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 37:

 1. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - Přejmenování části K, L a jejich úprava podle aktuální struktury výkazců CV8, CV9. Odstranění části N
 2. ZAM_1_04.xsd - možnost uvedení desetinných čísel ve všech elementech

Změny oproti předchozímu balíčku č. 36:

 1. CV8_Poskytnute_garance.xsd - Nový Výkaz o poskytnutých garancích
 2. CV9_Projekty_partnerstvi.xsd - Nový Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
 3. iissp_cus.xsd - přidání nových výkazů CV8, CV9
 4. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - odstranění částí M a FondPrivatizace; náhrada částí K, L strukturou nových výkazů CV8, CV9 (viz poznámka)
 5. Fin_REF.xsd - Úprava výkazu podle vzoru pro rok 2018
 6. ZAM_1_04.xsd - Úprava výkazu podle vzoru pro rok 2018
 7. CV70_PKP_castI.xsd - úprava datového typu PocetZamestnancu (kompatibilní změna)

Poznámka k výkazu CV4 Příloha účetní závěrky:

Část GarancePoskytnute výkazu CV4 Příloha účetní závěrky zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV8 (Výkaz o poskytnutých garancích); část ProjektyPartnerstvi zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV9 (Výkaz o projektech partnerství).

Dotčené osoby, které jsou zároveň vybranými účetními jednotkami podle české účetní legislativy, odesílají tyto údaje jako části výkazu CV4 Příloha ÚZ za 4. čtvrtletí předchozího roku. Ostatní dotčené osoby podle zákona č. 25/2017 Sb. odesílají tyto údaje jako samostatné výkazy CV8 a CV9. Viz metodický pokyn.

Termíny aktivace:

 • produktivní systémy: 1. 4. 2018
 • prostředí Testování třetích stran: 7. 3.2018

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz