Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 37 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 37 - pro oblast CSÚIS: xsd_schemata_37_20180226.zip .

Změny oproti předchozímu balíčku č. 36:

  1. CV8_Poskytnute_garance.xsd - Nový Výkaz o poskytnutých garancích
  2. CV9_Projekty_partnerstvi.xsd - Nový Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
  3. iissp_cus.xsd - přidání nových výkazů CV8, CV9
  4. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - odstranění částí M a FondPrivatizace; sjednocení částí K, L se strukturou nových výkazů CV8, CV9 (viz poznámka)
  5. Fin_REF.xsd - Úprava výkazu podle vzoru pro rok 2018
  6. ZAM_1_04.xsd - Úprava výkazu podle vzoru pro rok 2018
  7. CV70_PKP_castI.xsd - úprava datového typu PocetZamestnancu (kompatibilní změna)

Poznámka k výkazu CV4 Příloha účetní závěrky:

Část K výkazu CV4 Příloha účetní závěrky zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV8
(Výkaz o poskytnutých garancích); část L zcela odpovídá strukturou novému výkazu CV9
(Výkaz o projektech partnerství). To, zda účetní jednotka odesílá tyto údaje jako části výkazu CV4 Příloha ÚZ, nebo jako samostatné nové výkazy CV8 a CV9, je řízeno metodickými pokyny Ministerstva financí.

Termíny aktivace:

  • produktivní systémy: 1. 4. 2018
  • prostředí Testování třetích stran: 1. 3.2018

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz