Prezentace k aplikaci zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

Dne 23. listopadu 2017 proběhl na Ministerstvu financí seminář (workshop) k technickým aspektům předávání údajů podle § 7 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále zákon), ve struktuře stanovené prováděcí vyhláškou č. 272/2017 Sb.

Seminář byl určen pro adresáty uvedené právní úpravy, kteří se nově registrují do Centrálního systému účetních informací státu, popř. již byli registrováni, ale žádná data do něj dosud nezasílají. Protože z celkového počtu těchto adresátů se semináře účastnili zástupci pouze necelé poloviny z nich, zveřejňujeme tímto podkladovou prezentaci i pro ostatní nezúčastněné s odkazem na samotný závěr, kde je uveden kontakt pro případné dotazy.

Pro zástupce subjektů, kteří se semináře nezúčastnili, doplňujeme k prezentaci tyto vysvětlující informace:

  1. Slide č. 4 – žlutě vyznačené jsou skupiny těch adresátů zákona, pro které byl seminář určen.
  2. Slide č. 5 – zde jsou taxativně vyjmenovaní všichni adresáti, pro které byl seminář určen a kteří jsou zároveň ústřední vládní institucí (je zde uvedeno jejich rozdělení z hlediska ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona). Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny např. všechny veřejné výzkumné instituce zřízené ČR.
  3. Slide č. 6 – podrobnější informace je uvedena na webu Ministerstva financí k zákonu, a to pod odkazem "Výklad pojmu „výzva Ministerstva financí“.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: Odd. 3701 - odd. Vládní finanční statistiky a analýzy