Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 36 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 36 - pro oblast CSÚIS.

Změny oproti předchozímu balíčku č. 35:

  1. CV7_Penezni_prijmy_vydaje.xsd - Nový výkaz příjmů a peněžních výdajů dle zákona č. 25/2017 Sb.
  2. Fin_SPO.xsd - Úpravy podle novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. pro rok 2018
  3. iissp_cus.xsd - přidání nového výkazu CV7

Ostatní výkazy dle zákona č. 25/2017 Sb. budou publikovány v balíčku č. 37 v únoru 2018.

Termíny aktivace:

  • produktivní systémy: 1. 2. 2018
  • prostředí Testování třetích stran: 6. 11. 2017

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz