Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 35 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 35 - pro oblast CSÚIS:

Změny oproti předchozímu balíčku č. 34:

 1. Fin_REF.xsd - úpravy výkazu podle novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. pro rok 2017
 2. iissp_statement.xsd - rozšíření délky pole pro vykazování čísla veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek; přidán identifikátor veřejné zakázky v rámci Národního elektronického nástroje (NEN)
 3. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd, CV31_PAP_castX.xsd - přidání nově zavedeného identifikátoru veřejné zakázky v rámci Národního elektronického nástroje
  (nepovinné pole)
 4. iissp_cus.xsd - odstranění výkazů operativních účetních záznamů:
  Soupis pohledávek, Soupis závazků, Soupis podmíněných pohledávek,
  Soupis podmíněných závazků.

Bližší údaje o předávání operativních účetních záznamů jsou uveřejněny: Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2017

Informace o způsobu vykazování identifikátoru veřejné zakázky jsou součástí metodického pokynu Ministerstva financí publikovaného na webových stránkách CSÚIS.

Termíny aktivace:

 • produktivní systém: 1. 4. 2017
 • prostředí Testování třetích stran: 6. 3. 2017

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz