Konsolidační příručka pro externí uživatele

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Konsolidační příručku pro externí uživatele (verze 1.0). Dokument slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní konsolidace státu podle konsolidační vyhlášky státu. Jde především o správce kapitol státního rozpočtu a kraje, jejichž uživatelé aktivně přistupují na Portál IISSP, a o ostatní účetní jednotky, které předávají výkazy do CSÚIS.

Jedná se o obecný popis konsolidace s termíny jednotlivých fází, o popis zpracování vstupních dat, křížových kontrol, pomocného konsolidačního záznamu a výstupů pro uživatele z krajů a kapitol.

Soubor ke stažení: Konsolidační příručka pro externí uživatele verze 1.0