Konsolidační křížové kontroly

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS
oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Vydáno

Vzhledem k vnitřnímu mechanismu nastavení konsolidačních křížových kontrol, kdy jsou do kontrol zahrnuty i Pomocné analytické přehledy obcí pod 10 tisíc obyvatel a příspěvkových organizací, které nevykazují partnery P2x, došlo k přepnutí dotčených kontrol z externích na interní. Nicméně se tyto kontroly i nadále vyhodnocují a přístup k výsledkům mají uživatelé z krajských úřadů a kapitol státního rozpočtu prostřednictvím Portálu IISSP. Rozdíl je pouze v tom, že účetním jednotkám nebudou zasílány notifikace do Inboxu o rozdílech v konsolidačních křížových kontrolách.

Tyto interní konsolidační křížové kontroly budou následně vyhodnocovány Ministerstvem financí ČR a konsolidovaným jednotkám státu, které budou vykazovat významné rozdíly, budou zaslány žádanky pomocného konsolidačního záznamu do Inboxu s žádostí o vysvětlení těchto rozdílů. Nepředpokládáme tedy vysvětlování všech rozdílů v konsolidačních křížových kontrolách.

Pro první čtvrtletí 2016 dojde k úpravě nastavení vyhodnocování těchto vazeb a následně ke spuštění konsolidačních křížových kontrol dle Přehledu vazeb KRK.