Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 32 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 32 - pro oblast CSÚIS.

Informace k XSD balíčku č. 32:

Změny oproti předchozímu balíčku č. 31:

 1. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 2. CV30_PAP_souhrn.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 3. CV31_PAP_castX - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 4. CV32_PAP_castXI.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 5. CV33_PAP_castXII.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 6. CV34_PAP_castXIII.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 7. CV35_PAP_castXIV.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 8. CV36_PAP_castXV.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 9. CV37_PAP_castXVI.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 10. CV38_PAP_castXVII.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 11. CV76_PKZ.xsd - přidání dodatečných polí do žádanky PKZ
 12. CV23_Rozvaha_Vyhlaska503.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 13. CV24_Vysledovka_Vyhlaska503.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 14. CV25_UcetniZaverkaPriloha_Vyhlaska503.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 15. ZAM_1_04.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 16. Fin_REF.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
 17. iissp_statement.xsd - související úpravy datových typů

Termíny aktivace v CSÚIS:

 • produktivní systém: 1. 4. 2016
 • prostředí Testování třetích stran: 7. 3. 2016
produktivní systém:

XSD balíček č. 32 obsahuje veškeré změny čtvrtletních finančních a účetních výkazů, které se za 1. čtvrtletí 2016 budou zpracovávat od 1. 4. 2016. U vybraných částí výkazů Příloha a PAP došlo k zavedení obecnější struktury XSD, kterou nebude nutno v budoucnu měnit, když dojde ke změnám v položkové struktuře výkazů. Obdobná změna proběhla u výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v rámci publikace XSD balíčku č. 28.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz