Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 31 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 31 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: Balíček č. 31_XSD schémata (CSÚIS)-2016-02-09.zip

Balíček č. 31 obsahuje následující změny:

1. Fin_2_12_M.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016

Termíny aktivace:
• Aktivace na produkci: 1. 3. 2016
• Aktivace na Testování třetích stran: 12. 2. 2016

Poznámka: Změny vzorů účetních výkazů včetně PAP a finančních výkazů ZAM 1-04U a REF 1-04U pro rok 2016 budou publikovány v rámci XSD balíčku č. 32 s platností od 1. 4. 2016.

Dokument ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz