Doplňující informace a aktualizace příkladů v Balíčku č. 32 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje doplňující informace a aktualizaci příkladů v Balíčku č. 32 - XSD schémat pro oblast CSÚIS:

Doplňující informace k XSD balíčku č. 32:

V balíčku č. 32 publikovaném dne 4. 3. 2016 byly připojeny neaktuální příklady XML výkazů CV4 Příloha a CV30 PAP Souhrn. V nové verzi balíčku č. 32 byly tyto dva XML soubory nahrazeny za správné validní XML soubory výkazů podle tohoto balíčku XSD.

Připomínáme, že tyto ukázkové XML soubory nejsou závazným vzorem výkazu, ale pouze ukázkou technicky správné validní XML reprezentace výkazu podle daného XSD balíčku. K vytváření syntakticky správné podoby XML výkazu je nutné použít pouze a výhradně publikované XSD definice, které obsahují přesnou specifikaci struktury výkazů a vyžadovaných datových typů jednotlivých polí. V publikovaných XSD balíčku č. 32 nedošlo k žádným změnám.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz