Upozornění na možné technické problémy se spouštěním Java appletů na Portálu IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Portál IISSP umožňuje v některých portálových aplikacích (založení rezervace, přeúčtování skutečnosti) spustit v samostatném okně Java applet, který zajišťuje určitou komplexní funkcionalitu (např. vytvoření digitálního podpisu). Java applet je vždy stahován ze serveru IISSP na klientské PC internetovým prohlížečem. Spuštění Java appletu již probíhá lokálně na klientském PC a ke spuštění je nutné mít nainstalován program „Java JRE“ nebo „Java SDK“.

U posledních dvou aktualizací Java prostředí - konkrétně verze 8.60 a 8.65 - se objevil problém, kdy Internet Explorer verze 11 přestal na server odesílat požadavky ke stažení Java appletu. Jedná se o zaznamenanou chybu Java prostředí zmiňovaných verzí, popis chyby je uveden na internetových stránkách dodavatele Java prostředí: http://bugs.java.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=8133665. V době vydání tohoto upozornění zatím nebyl uvolněn opravný patch.

Pro zachování funkčního prostředí pro práci na Portále IISSP doporučujeme neaktualizovat program Java na verzi 8.60 nebo 8.65.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz