Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb. ze dne 26. února 2015

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí dne 26. února 2015 vydalo Sdělení k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb.