Metodika Křížových kontrol - PAP a PKP - platná od 21. prosince 2015

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol – PAP a PKP verze 2.0 ze dne 21. prosince 2015.

Aktualizováno: 21. 12. 2015; verze 2.0
Verze 2.0 obsahuje následující změny:

- formální úpravy v dokumentu
- doplnění vazeb interních křížových kontrol do Přílohy č. 1 – Přehled vazeb KRK
- rozšíření křížových kontrol o konsolidační křížové kontroly (nové vazby doplněny do Přílohy č. 1 – Přehled vazeb KRK, popis a způsob řešení případných rozdílů konsolidačních KRK doplněn do textu metodiky).

CSÚIS - Metodické informace