Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 27 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 27 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru.  

Balíček č. 27 obsahuje následující změny:

  1. CV1_Rozvaha_*.xsd - změny výkazu podle aktualizovaných vzorů pro rok 2015
  2. CV2_Vysledovka_*.xsd - změny výkazu podle aktualizovaných vzorů pro rok 2015
  3. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - změny výkazu podle aktualizovaného vzoru pro rok 2015
  4. CV30 - CV38 (výkazy PAP) - změny výkazů podle aktualizovaných vzorů pro rok 2015
  5. Odstranění xsd již nepoužívaných výkazů Fin 2-04U, NAR 1-12U a ROP2010.
  6. iissp_statement.xsd, iissp_cus.xsd - související změny definic datových typů

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 3.3.2015
  • Pro Produktivní systém: od 1.4.2015

Dokument ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz