Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 26 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 26 - pro oblast CSÚIS: Balíček č. 26_Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)-2015-02-05.zip

Balíček č. 26 obsahuje následující změny:

  1. Fin_2_12_M.xsd - změny výkazu podle aktualizovaného vzoru pro rok 2015
  2. ZAM_1_04.xsd - změny výkazu podle aktualizovaného vzoru pro rok 2015

Poznámka: Vzhledem k odlišným termínům zasílání budou aktualizace XSD výkazů účetní závěrky publikovány v následujícím balíčku XSD dne 2.3.2015.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 9.2.2015
  • Pro Produktivní systém: od 2.3.2015

Dokument ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz