Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace balíčku č. 27 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat – Aktualizovaný balíček č. 27 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru.

Aktualizovaný balíček č. 27 obsahuje následující změnu:

  • CV30_PAP_souhrn.xsd - oprava hodnot “34434401” a “34434409” ve výčtu aktiv v části VI

Dokument ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz