Doplňující informace k balíčku č. 28 XSD schémat (CSÚIS) - Metodické informace k publikovaným kódům položek účetních výkazů, k Pomocnému konsolidačnímu přehledu a Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje doplňující informace Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) k Balíčku č. 28 XSD schémat pro oblast CSÚIS.

V návaznosti na publikaci nového XSD balíčku č. 28 (www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace#1, publikováno dne 14. 8. 2015) rozšiřujeme a zpřesňujeme stávající informace k vybraným XSD schématům a zároveň dochází k publikaci kódů položek výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pro rok 2015. Jedná se pouze o pomocný podklad, logiku vyplňování položek lze definovat následovně.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz