Číselníky RISRE - verze ke dni 18. 9. 2015

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizované vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány dne 18. 9. 2015 na základě údajů z RISRE.

Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 1. 10. 2015. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti souboru.

Soubory platné k 1. 10. 2015 byly aktualizovány z důvodu úpravy číselníku zdrojů (nové analytiky zdrojů s nástroji 109 a 120), číselníku účelů, číselníku účelových znaků, číselníku PVS a číselníku druhového třídění v průběhu roku.

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://downloads.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

Soubor ke stažení: RISRE – Správa číselníků

Zdroj: Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; ke stažení ve formátu zip