České účetní standardy č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Aktualizováno 26. 2. 2015
  • Aktualizace příloh ZIP - „702 až 710 ÚZ ČÚS s vyznačením změn pro rok 2015“ a „Úplná znění ČÚS 701 až 710 bez vyznačení změn pro rok 2015“ - viz prolink na web MF

CSÚIS - Právní předpisy

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Přehledy a dokumenty ke stažení:

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015