Avízo: Odstávka a omezení provozu systému IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

Od 20. 11. 2015 19:00 hod. do 22. 11. 2015 23:00 hod.

  • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
  • V uvedeném období nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Od 22. 11. 2015 23:00 hod. do 27. 11. 2015 19:00 hod.

  • dojde k omezení práce uživatelů v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě. V uvedeném období může docházet k delším odezvám systému. Jakoukoli nefunkčnost systému je třeba standardně hlásit prostřednictvím služby Service Desk.
  • V uvedeném období nebude dostupná funkcionalita Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.

Od 27. 11. 2015 19:00 hod. do 29. 11. 2015 23:00 hod.

  • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
  • V uvedeném období nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz