Aktualizace aplikace Dávkové výkazy

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Na webových stránkách Státní pokladny byla uveřejněna nová verze aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS. Nová verze aplikace přidává podporu aktuální verze prostředí Java 8. Funkčnost aplikace není změněna.

CSÚIS – Dávkové výkazy

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz