Publikace Technického manuálu RISRE – verze 021

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o dvě nová rozhraní z oblasti platebního styku. V dokumentu byly dále aktualizovány informace o číselníku druhu nároků.

V dokumentu a přílohách byly provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE. Detailní popis změn oproti předchozí verzi dokumentu je k dispozici v sekci RISRE - Technické informace.

Dokument Technický manuál RISRE je publikován i ve formátu MS Word se změnami ve formě revizí.

Soubor ke stažení - Technické informace

Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE verze 021:

  • v testovacím prostředí T3S : 9. 1. 2015
  • v produktivním prostředí: 30. 1. 2015