Oprava nezpracovaných bankovních výpisů v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (RISRE)

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS
oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Vydáno

Ministerstvo financí si dovoluje informovat, že chyba v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) vzniklá nezpracováním bankovních výpisů v důsledku kolize jejich pořadového čísla s pořadovým číslem dodatkových výpisů z ledna 2014 byla dne 2. 7. 2014 opravena. O vzniku chyby jsme informovali v Aktualitách na webu Státní pokladny dne 22. 5. 2014.

Žádáme příslušné pracovníky organizačních složek státu, u kterých došlo k uvedené chybě, aby provedli kontrolu, zda stavy skutečnosti u příjmových rozpočtových položek a stavy skutečnosti u výdajových rozpočtových položek v IISSP odpovídají stavům bankovních výpisů příjmových, resp. výdajových rozpočtových účtů. V případě přetrvávajících nesrovnalostí je nezbytné neprodleně kontaktovat Service Desk Státní pokladny.

Po odsouhlasení těchto stavů je možné přeúčtováním skutečnosti provést zatřídění příjmů a výdajů z RP 2391 a 5991 na správné identifikace koruny, případně provést další opravy nutné k synchronizaci stavu mezi EKIS a IISSP. V případě oprav do předchozích období (např. do měsíce března), je nutné do dokladu přeúčtování skutečnosti uvést datum aktualizace rozpočtu odpovídající tomuto požadovanému období.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Zdroj: MF – odd. 5405 - Integrace procesů controllingu a státní pokladny