Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o chybě informačního systému Státní pokladny, která může nastat při zpracování bankovních výpisů (RISRE)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí si dovoluje informovat o chybě informačního systému Státní pokladny, která může nastat při zpracování bankovních výpisů. V lednu roku 2014 došlo ke zpracování dodatkových výpisů za rok 2013, avšak tyto dodatkové výpisy byly zařazeny pod určitým pořadovým číslem do evidence roku 2014. Chyba nastává při zpracování řádného bankovního výpisu, jehož pořadové číslo se shoduje s pořadovým číslem dodatkového výpisu za rok 2013. Z důvodu existence bankovního výpisu se stejným pořadovým číslem se zpracování řádného bankovního výpisu neprovede. Na základě toho dochází ke zkreslení dat v rozpočtovém informačním systému.

V současné době pracujeme na nápravě, aby docházelo ke zpracování těchto bankovních výpisů.

O odstranění chyby informačního systému státní pokladny a následném zpracování kolidujících bankovních výpisů Vás budeme dále informovat.

Děkujeme za pochopení.