Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Číselníku nástrojů v RIS

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 1. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS.

Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.
V číselnících RIS byl k 5. 2. 2014 změněn Číselník nástrojů (IISSP_RISRE_Nastroje_NNN_01_01_2014.xlsx). Aktualizovaná složka s číselníky je dostupná v záložce Realizace rozpočtu → Správa číselníků a Příprava rozpočtu → Správa číselníků:

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://portal.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 6. 2. 2014; ke stažení ve formátu Zip