Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISRE - verze 018

oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny
oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny

Vydáno

Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byly aktualizovány informace k realizaci rozpočtových opatření, rozšíření přeúčtování skutečnosti a stavu čerpání rozpočtu, k publikaci číselníků.

Soubor ke stažení - RISRE - Technické informace.

TM RISRE verze 018 obsahuje změny původních textů, struktur a pravidel:

 • úprava obecného popisu přenosu rozpočtových opatření (kapitola 3.1),
 • doplnění seznamu možných hlášení při zakládání rozpočtových opatření (kapitola 3.2.1.3),
 • oprava názvu elementu „EdsSmvsAkceVyber“ u přenosu aktuálního stavu rozpočtu (kapitola 3.2.2.4),
 • doplnění seznamu možných hlášení u přenosu stavu rozpočtu (kapitola 3.2.2.6),
 • úprava pravidel a seznamu možných hlášení při zakládání rezervace (kapitola 4.2.1.3),
 • rozšíření a úprava obecného popisu pro přenášení informací o přeúčtování skutečnosti (kapitola 4.3.1),
 • rozšíření struktury pro přenos požadavku na přeúčtování skutečnosti o element „DatumOd“, úprava popisů struktury, doplnění odkazů na příklady XML zpráv (kapitola 4.3.1.1),
 • doplnění odkazu na příklad dávkového přeúčtování skutečnosti (kapitola 4.3.1.2),
 • doplnění seznamu možných hlášení u přenosu přeúčtování skutečnosti (kapitola 4.3.1.4),
 • oprava názvu elementu „EdsSmvsAkceVyber“ u přenosu aktuálního stavu čerpání rozpočtu (kapitola 4.3.2.1),
 • rozšíření struktury požadavku na přenos aktuálního stavu čerpání rozpočtu o element „StavDatumOd“ (kapitola 4.3.2.1),
 • změna způsobu exportu rozpočtových kmenových dat publikovaných na Portálu IISSP, změna jmenné konvence (kapitola 5.1).

Seznam aktualizovaných příloh TM RISRE verze 018, vyplývající z výše uvedených změn:

 • příklady XML zpráv pro přenos jednoho přeúčtování skutečnosti a dávkového přenosu přeúčtování skutečnosti,
 • Prilohy_k_technickemu_manualu\Schemata_XSD_automaticka_komunikaci\iissp_risre.xsd,
 • veškeré soubory WSDL.

Upozornění k novému způsobu publikování číselníků rozpočtových kmenových dat:

 • číselníky budou publikovány dle nových pravidel od data účinnosti verze 018, viz níže,
 • dosavadní způsob publikování číselníků (tj. dle verze 017) bude zachován do 31.12.2013 - do uvedeného data bude RISRE podporovat obě varianty publikace číselníků.

Účinnost nové verze TM RISRE verze 018:

 • v testovacím prostředí T3S : 30. 9. 2013
 • v produktivním prostředí: 14. 10. 2013

Zdroj: MF – komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno: 17. 9. 2013