Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISPR - verze 009

oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny
oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Technického manuálu RISPR – verze 0.9.
Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byla změněna jmenná konvence názvů generovaných souborů s kmenovými daty. TM RISPR verze 0.9 obsahuje tyto změny:

  • rozšíření názvu generovaného souboru pro export kmenových dat prvků PVS a generovaného souboru pro export kmenových dat závazných ukazatelů (kapitola 3.4.1).

Upozornění k novému způsobu publikování číselníků rozpočtových kmenových dat:

  • číselníky budou publikovány dle nových pravidel od data účinnosti verze 0.9, tj. od 14.10.2013,
  • dosavadní způsob publikování číselníků (tj. dle verze 0.8) bude zachován do 31.12.2013 - do uvedeného data bude RISPR podporovat obě varianty publikace číselníků.

Dokument ke stažení - RISPR - Technické informace

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno: 21.10.2013