Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

odbor 38 - Rozvoj ICT MF
odbor 38 - Rozvoj ICT MF

Vydáno

Ministerstvo financí na začátku prosince spustilo analytickou část informačního portálu MONITOR. Jedná se o rozšíření, které umožňuje veřejnosti detailní analýzu finančních a účetních dat orgánů státní správy i samosprávy formou tvorby vlastních sestav pomocí uživatelských filtrů a rozpadů. Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Vstup do analytické části portálu Monitor společně se základním popisem je na adrese https://monitor.statnipokladna.cz/2013/analyza-info/.

Základní verze portálu byla spuštěna 30. dubna 2013 a v průběhu roku 2013 docházelo k postupnému doplňování dalších nástrojů pro uživatele.

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému Státní pokladny a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Své dotazy a náměty můžete zasílat na adresu infomonitor@mfcr.cz.

Zdroj: MF - odbor 38 - Rozvoj ICT MF; publikováno 10.12.2013