Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za rok 2012

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky(s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 02/2013