RISRE - Metodika: NNV (nároky z nespotřebovaných výdajů) - Postup migrace do RISRE a vykazování v CSÚIS

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Postup pro migraci počátečních stavů NNV (nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Postup pro migraci počátečních stavů NNV(nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS“ jehož obsahem je:

  1. Migrace počátečních stavů NNV k 1. 1. 2013 do RISRE
  2. Zapojení/ukončení NNV v RISRE
  3. Výkazy NAR1-12U zasílané do CSÚIS

Soubory ke stažení - RISRE - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet;