Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 28. 6. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Tyto záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti. 

Číselník PVS pro potřeby návrhu rozpočtu na rok 2014 je dostupný na Portálu Státní pokladny
(https://portal.statnipokladna.cz
).  

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://portal.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.  

MF - komunikaceSP@mfcr.czve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz;