Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje, že termín pro uzamčení výkazů PAP za rok 2012 je stanoven na 11. 3. 2013
Do uvedeného data je nutné, aby účetní jednotky, které výkaz PAP nezaslaly, nebo se jejich výkaz nachází v chybě, výkaz nebo opravený výkaz do CSÚIS zaslaly.
V případě, že existují důvody, proč tak nemohou účetní jednotky učinit, je požadováno, aby o těchto důvodech zaslaly informaci do Service Desku IISSP, pokud tak již dříve neučinily.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz