Informace Kompetenčního centra IISSP k připravované aktualizaci Metodiky PAP, Metodiky KRK a k Monitoringu výkazů

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizováno 31. 1. 2013
 • Aktualizace obsahu - legislativa vč. Metodiky Křížových kontrol PAP

Informace Kompetenčního centra IISSP k připravované aktualizaci Metodiky PAP, Metodiky KRK a k zahájení standardního provozu funkčnosti Monitoring výkazů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

 1. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky PAP, která bude platná pro rok 2013, bude publikována během prosince 2012 na webu MF a SP v návaznosti na publikaci připravovaných novel vyhl. č. 383/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2009 Sb. 
 2. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky KRK, která bude platná pro zpracování PAP za rok 2012 (viz. Metodika KRP pro zpracování PAP za rok 2012 ) a následně pro další zpracování PAP v roce 2013 bude publikována na webu MF a SP během ledna 2013
  Na základě vyhodnocení zkušebního provozu KRK, který proběhl při sběru a zpracování PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 dojde ke snížení počtu KRK oproti aktuálně platnému znění Metodiky KRK.
  Současně rozdíly zjištěné při Křížových kontrolách nebudou blokující pro uznání výkazu PAP v CSÚIS.
 3. KC IISSP informuje, že dne 4.12.2012 byl ukončen zkušební provoz funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor), součásti Webové aplikace a tato funkčnost byla převedena do standardního rutinního provozu.
  Současně uživatelům zůstává zachována možnost přístupu k obdobným informacím prostřednictvím inboxu Webové aplikace.
  V případě, že by došlo k odchylce mezi informacemi zobrazenými v Monitoringu výkazů a inboxu, je nutno o tomto stavu informovat Service Desk IISSP.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; aktualizováno: 31.01.2013