Informace Kompetenčního centra IISSP – aktualizace dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - verze 1.2

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP uvolňuje aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.2 (Metodika KRK platná pro zpracování roku 2012).

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Publikováno: 31.01.2013; verze 1.2
Verze 1.2 obsahuje následující změny:
-----------------------------------------

Úprava textace dokumentu v částech:
1. Úvodní informace
2. Termín spuštění KRK
4. Přehled vazeb KRK
6. Způsob opravy zjištěných rozdílů
7. Systém urgencí
Snížení počtu KRK – Příloha č. 1
Formální úpravy v dokumentu.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz;