Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 19 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 19 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_19_20130227.zip

Balíček č. 19 obsahuje následující změny:

  1. Odstranění výkazu Fin 2-04 Část IX (soubor Fin_2_04_U_CastIX.xsd) na základě novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. Tento výkaz nebude dále používán.
  2. Odstranění výkazu Fin 2-04 Schválený rozpočet (soubor Fin_2_04_U_RozpocetSchvaleny.xsd) na základě novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. Tento výkaz nebude dále používán.
  3. CV30_PAP_souhrn.xsd, CV33_PAP_CastXII.xsd, CV34_PAP_CastXIII.xsd - Změny ve výkazu Pomocný analytický přehled v souvislosti s novelou Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
  4. CV1_Rozvaha_*.xsd - Přejmenování elementu "ZiskNerozdeleny" na "VysledekHospodareniObdobiMinula" na základě novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  5. iissp_messaging.xsd, iissp_common.xsd - Rozšíření výčtů typů zpráv, rozšíření dotazu do inboxu pro RISRE. Kompatibilní změna, která nemá žádný vliv na CSÚIS.

Jedná se o změny iniciované novelami vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 449/2009 Sb.
Upozornění: Pro rok 2013 se XSD schéma výkazu FIN 2-12 M (Fin_2_12_M.xsd) nemění. Stávající XSD element Zdroj bude plněn údajem o Prostorové jednotce.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 15.3.2013
  • Pro Produktivní systém: od 1.4.2013

Soubory ke stažení - CSUIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz