Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 1.11.2013

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Povinnost schvalovat účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky - účetnictví státu

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 1. 11. 2013.

Související informace

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit