CSÚIS - Právní předpisy - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky - 2013

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Aktualizováno 15. 1. 2013
  • Doplněn odkaz na Platná znění ČÚS -pro rok 2013 - bez vyznačení změn

CSÚIS - Právní předpisy - 2013: Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.