Aktualizace Metodiky tvorby PAP 2013 - k 22. 04. 2013

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 - k 22. 04. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 22. dubna 2013) se zapracováním upřesňujících informací - aktualizaci Metodiky tvorby PAP - 2013.

Ruší se příloha č. 3 Metodiky tvorby PAP, v souladu s Přílohou č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se v Částech IV, VI až IX nevyskytují buňky označené symbolem „x“. Aktualizace XSD schémat - Balíček č. 19 - pro oblast CSÚIS ze dne 4. března 2013 byla publikována bez omezení přijetí nevyplňovaných položek PAP v částech IV až IX.

Soubory ke stažení - Metodiky tvorba PAP - 2013

  • Metodika tvorby PAP aktualizace s vyznačením změn - stav ke dni 22. 4. 2013,

Provedené změny:
zrušena příloha č. 3 Metodiky tvorby PAP, v souladu s Přílohou č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se v Částech IV, VI až IX nevyskytují buňky označené symbolem „x“.

Nepřehlédněte!

Aktualizace XSD schémat - Balíček č. 19 - pro oblast CSÚIS, ze dne 4. března 2013 byla publikována bez omezení přijetí nevyplňovaných položek PAP v částech IV až IX

    Důležité upozornění - V aktualizaci Metodiky tvorby PAP k 22.4.2013 neřešeny:

    • Metodika křížových kontrol – PAP („ KRKy“ )
    • průtokové transfery včetně EU toků

    Tyto problematiky budou řešeny a zveřejněny pro rok 2013 samostatně. Dne 31. 1. 2013 je publikována na webu Státní pokladny aktualizace Metodiky KRK platná pro zpracování roku 2012.