PAP – Informace o předávání Pomocného analytického přehledu pro rok 2013

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Důležité upozornění - nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu a že nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013.Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.

Související informace

  • Tabulka: Vybrané účetní jednotky a předávání PAP v roce 2013

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit: Přehled vybraných účetních jednotek, které budou předávat PAP v roce 2013; publikováno 14.09.2012