Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS - rok 2013

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - rok 2013

Soubory ke stažení - Platná legislativa - Zákony - pro 2012 a 2013

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.
související dokumenty

Praktická pomůcka - Souhrn hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví účinných od 1. září 2012
Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky

Soubory ke stažení - Platná legislativa - Vyhlášky pro rok 2013

Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2013 ze dne 21. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., - s účinností od 1.1.2013 ze dne 21. prosince 2012

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit, publikováno 27.12.2012