Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje ke dni 30.3.2012 Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP). Je řešena problematika identifikace partnerů v Částech X. a XI. PAP v případě poskytovatele, zprostředkovatele a příjemce u průtokových transferů.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování, publikováno 02.04.2012