Kompletní přehled příloh pro předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů (OÚZ) v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků. Jsou zveřejněny excelovské soubory s vyznačením změn vyplývajících z úpravy Směrné účtové osnovy, platné aktualizované znění Soupisu pohledávek a Soupisu závazků a dokument Dopady změn Směrné účtové osnovy účinných ke dni 1. ledna 2012 na Operativní účetní záznamy Soupis pohledávek a Soupis závazků v části Informace o předávání s bodovým výpisem provedené aktualizace. Ke změně v xsd schématech pro uvedené operativní účetní záznamy nedošlo a nedochází.

Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

Související dokumenty


  • Úvodní informace pro OÚZ - Dopady změn Směrné účtové osnovy na OÚZ ode dne 1. ledna 2012(aktualizováno dne 15.05.2012)

Seznam aktualizovaných příloh - s platností od 1. ledna 2012 (přílohy aktualizované)

  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012(aktualizováno dne 15.05.2012)
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012(aktualizováno dne 15.05.2012)

Seznam příloh, které platí i pro rok 2012 (přílohy beze změn) - Přílohy č.3 - č. 6 aktualizované MF ze dne 7.06.2011

  • Příloha č. 3 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Disponibilní majetek
  • Příloha č. 4 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Peněžní prostředky
  • Příloha č. 5 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných pohledávek
  • Příloha č. 6 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných závazků

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno dne: 3. května 2012;aktualizováno: 15.05.2012