Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky k 1. 1. 2012.

OBSAH - pro rok 2012

  • TABULKA - Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky k 1. 1. 2012
  • Bodové znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012
  • Úplné znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012 – s vyznačením změn
  • Úplné znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012 – bez vyznačení změn
  • Platná znění ostatních Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky pro rok 2012
  • Závazná znění Českých účetních standardů platných pro rok 2012 - Finanční zpravodaj

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 02.01.2012