Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012 (aktualizace Úvodní informace a Přílohy č. 2 k OÚZ Soupis závazků)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků. Jsou zveřejněny excelovské soubory s vyznačením změn vyplývajících z úpravy Směrné účtové osnovy, platné aktualizované znění Soupisu pohledávek a Soupisu závazků a dokument Dopady změn Směrné účtové osnovy účinných ke dni 1. ledna 2012 na Operativní účetní záznamy Soupis pohledávek a Soupis závazků v části Informace o předávání s bodovým výpisem provedené aktualizace. Ke změně v xsd schématech pro uvedené operativní účetní záznamy nedošlo a nedochází.

Ve Verzi 2 doplněn v OÚZ Soupis závazků syntetický účet 344 – Jiné daně a poplatky, který byl v tomto Soupisu Závazků vykazován pod číslem 345 v roce 2010 i 2011.

Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

Související dokumenty 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: aktualizováno: 15.05.2012