Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012 (aktualizace Úvodní informace a Přílohy č. 2 k OÚZ Soupis závazků)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků. Jsou zveřejněny excelovské soubory s vyznačením změn vyplývajících z úpravy Směrné účtové osnovy, platné aktualizované znění Soupisu pohledávek a Soupisu závazků a dokument Dopady změn Směrné účtové osnovy účinných ke dni 1. ledna 2012 na Operativní účetní záznamy Soupis pohledávek a Soupis závazků v části Informace o předávání s bodovým výpisem provedené aktualizace. Ke změně v xsd schématech pro uvedené operativní účetní záznamy nedošlo a nedochází.

Ve Verzi 2 doplněn v OÚZ Soupis závazků syntetický účet 344 – Jiné daně a poplatky, který byl v tomto Soupisu Závazků vykazován pod číslem 345 v roce 2010 i 2011.

Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

Související dokumenty 

 OBSAH tvoří

  • Úvodní informace pro OÚZ - Dopady změn Směrné účtové osnovy na OÚZ ode dne 1. ledna 2012 - verze 02. - ze dne 15.05.2012

Seznam aktualizovaných příloh - s platností od 1. ledna 2012 (přílohy aktualizované)

  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012 - verze 02.- ze dne 15.05.2012
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012 - verze 02. - ze dne 15.05.2012

Seznam příloh, které platí i pro rok 2012 (přílohy beze změn) - Přílohy č.3 - č. 6 aktualizované MF ze dne 7.06.2011

  • Příloha č. 3 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Disponibilní majetek
  • Příloha č. 4 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Peněžní prostředky
  • Příloha č. 5 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných pohledávek
  • Příloha č. 6 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných závazků

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: aktualizováno: 15.05.2012