Informace Kompetenčního centra IISSP – Zahájení zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor) - CSÚIS - Webová aplikace

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky o připravovaném spuštění zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor).                 

Funkčnost Monitoring výkazů (V-monitor) je rozšířením stávající funkčnosti Webové aplikace.
Uvedená funkčnost rozšiřuje koncovým uživatelům Webové aplikace (ZO/NZO) stávající možnosti o:                 

  • Rozšířené možnosti výběrových kritérií a filtrování                     
  • Sledování stavu zpracování konkrétních výkazů.                     

Webová aplikace prozatím pracuje na úrovni jednotlivých zpráv, nikoliv na úrovni sledování výkazů a změn jejich stavů.                 

  • Zobrazení náhledu odeslané zprávy (výkazu) za ÚJ.                     
  • Zobrazení seznamu aktuálně registrovaných ZO/NZO pro danou ÚJ.                     

Zkušební provoz je spouštěn za účelem zjištění a následném odstranění případných chyb.                 

Po dobu trvání Zkušebního provozu mají informace uvedené ve funkčnosti Monitoring výkazů pro ÚJ pouze informativní charakter.
Při vzniku odchylky mezi informacemi uvedenými v Monitoringu výkazů a inboxu mají přednost informace uvedené v inboxu.
Podpora funkčnosti Monitoring výkazů je zajišťována standardně prostřednictvím Servicedesku.                 

Časový plán Zkušebního provozu:                 

  • 4. – 7. 8. 2012  Postupná příprava prostředí Webové aplikace pro spuštění Zkušebního provozu.                     
  • 7. 8. 2012  Publikace uživatelské příručky Webové aplikace rozšířené o popis funkčnosti Monitoring výkazů.
  • 8. 8. 2012  Zahájení Zkušebního provozu.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz